Društvo za telesno vzgojo Partizan Rimske Toplice

Letni program športa za leto 2024

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2024 (Uradni list RS, št. 26/2014) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15, 68/18, 61/19 in 157/20) je Občinski svet občine Laško na 8. redni seji dne 13.12.2023 sprejel LETNI PROGRAM športa v Občini Laško za leto 2024.

Občina Laško bo iz občinskega proračuna za leto 2024 izvajalcem namenila 1.250.000,00 EUR sredstev za izvajanje programov športa. Več na: KLIK